İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaretleriniz sırasında, bu ziyaretlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çerezler vb. bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarayıcı ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu Aydınlatma metni ile, “www.alarko-carrier.com.tr” adlı internet sitemizi (“Site”) ve "Alarko Carrier -Gerçek Konfor" adlı mobil uygulamamızı ("Uygulama") işletirken, kullanıcılara/üyelere/ziyaretçilere (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin toplanması aşamasında, hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Şirketimiz, sitemizi işletirken kullandığı çerezleri, kullanmaktan vazgeçmek, çerezlerin türü veya fonksiyonlarını değiştirmek veya yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak her türlü değişiklik, işbu aydınlatma metninin güncellenmesi ile kamuya açık hale gelecektir.

 

Çerez Nedir?

Ziyaret edilen web sitesi veya uygulama tarafından, kullanıcının bilgisayarında veya mobil cihazında depolanan bilgilerdir.

 

İnternet Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

itede veya uygulamada oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri gibi zorunlu çerezler, kullanıcının Site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak Sitede ve uygulamada sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlayan işlevsellik ve tercih çerezleri, Site ve uygulama kullanımını ve performansını analiz ederek kullanıcıya verilen hizmeti daha iyi hale getirmeyi sağlayan performans ve analiz çerezleri, Site ve uygulamada veya haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için hedefleme veya reklam çerezleri, Sitenin veya uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi ve uygulamayı analiz etmek ve performansını arttırmak, Sitenin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek gibi amaçlarla internet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanmaktayız.

 

Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi

arayıcınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi,
·         kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
·         kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.
Posta Adresi: Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., GOSB – Şahabettin Bilgisu Cad., 41480, Gebze, Kocaeli
Elektronik Posta Adresi: kvkk@alarko-carrier.com.tr
KEP adresi: alarkocarrier.alarko@hs01.kep.tr
Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.
Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.

 

Yürürlük

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika [30.05.2018] tarihlidir. Politikanın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda metnin yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika, Şirketimizin internet sitesinde (www.alarko-carrier.com.tr) yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

Hoşgeldiniz!

Üye olduğunuz e-posta ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz

Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı, 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 özel karakter içermelidir.

Beni hatırla

veya

Hoşgeldiniz!

Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı, 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 özel karakter içermelidir.

Size özel fırsatları görmek için bu bilgileri de doldurabilirsiniz.
Beni hatırla

veya

Şifre Yenileme

Şifre yenileme bağlantısı gönderebilmemiz için e-posta adresinize ihtiyacımız var.

Tebrikler

Şifre yenileme bağlantısı adresine gönderilmiştir.

Şifre Yenileme

Lütfen yeni oluşturacağınız şifreyi giriniz.

Şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı, 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 özel karakter içermelidir.

Tebrikler
şifreniz başarıyla değiştirildi!

Şimdi güvenliğiniz için lütfen yeni şifreniz ile tekrar giriş yapınız.