Politikalarımız
Politikalarımız

Vizyonumuz; Ana ortaklar, Alarko ve Carrier ile her konuda bütünleşmiş, dünya pazarlarına Isıtma, Klima, Su basınçlandırma konularında mal ve hizmet sağlayan şirket olmak, misyonumuz ise; Dünya pazarına sağladığımız mal ve hizmetlerde gelişmeleri takip etmek, bunları süratle ekonomik, rekabetçi, güvenilir mal ve hizmete dönüştürmek, müşteri, çalışan ve hissedarlarımızın beklentilerini aşmaktır.

 

Çalışma Politikamız

Dudullu’da kurulu panel radyatör üretimi yapan fabrikamız ve Gebze’de kurulu ısıtma, pompa, klima ürünleri üreten tesislerimizde; Alarko ve Carrier’ın sosyal politika, çevre, sağlık ve iş güvenliği geleneklerine, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve SA 8000 Standartlarına bağlı olarak,

 • İşyerini tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetleri güvenli, çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek,

 • Ekranlı araçlarla çalışma, ergonomik olmayan çalışmalar vb. meslek hastalıklarını önlemek,

 • İşe almada, ücrette, işten çıkarmada her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, çocuk işçi çalıştırmamak, tüm personelin örgütlenme hakkına saygı göstermek,

 • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmak, kullanımın azaltılmasını temin etmek,

 • Enerji kullanımını, her durum ve proses için izleyerek, kullanımı azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,

 • Çalışan memnuniyetini artırmak ve kaydedilmiş performanslarda sürekli gelişmeyi gerçekleştirerek,

Türk İş Mevzuatı, çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasalardaki gereklilikleri sağlamaktır.

 

Kalite Politikamız

Müşterinin ihtiyacı olan mal ve hizmeti

 • Hedef aldığımız pazarların istediği özellik ve düzeyde,

 • Rakip ürünlerin müşteriye maliyetinden fazla olmayan bir maliyetle sunmak,

 • Bunu yaparken, ACST’nin sürekli gelişmesi, büyümesi ve yeni teknolojiler edinebilmesi için gerekli finansal kaynağı yaratmak esastır.

Hedef pazarların ürünlerimiz için gerektirdiği standart ve yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak amacıyla;

 • Müşteri odaklı olmak,

 • Hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve toplumun beklentilerine duyarlı olmak,

 • Çevre sağlığı ve iş güvenliği konusuna, yasal yükümlülüklere ve uluslararası standartlara uymak,

 • Sürekli gelişmeyi hedeflerken, görünmeyen maliyetleri ve israfı ortadan kaldırmak,

 • Kuruluşumuzun amaç ve bağlamına uygun olarak belirlemiş olduğumuz ve stratejilerimizi destekleyen proses performans hedeflerimizi iyileştirerek kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve risk temelli düşünce yapısının kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 • Kalite hedeflerimize uygunluğumuzu ve ürünlerimizdeki müşteri memnuniyetini ölçmek, gerekli düzeltici faaliyetleri yapmak şirket politikamızdır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Alarko Carrier’ın temel amacı, bu faaliyetleri sürdürürken riskleri mümkün olduğu kadar azaltarak, ilgili yasalarla uyum içinde, sürdürülebilir olarak kar etmek ve bunun paydaşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için yapılan faaliyetlerde ortaya çıkan, edinilen, üretilen, kullanılan, saklanan bilgi şirketin önemli varlıklarından biridir ve bilginin uygun bir şekilde korunması önemli bir iş gereksinimidir.

Yukarıda belirtilen gereksinim kapsamında bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş olup bu yönetim sistemi ile;

 • şirketin, faaliyetlerin ve çalışanların korunması,

 • zaafiyetlerin ve çözümlerin belirlenmesi,

 • risklerin en aza indirilmesi,

 • karar alma mekanizmalarına destek olunması,

 • paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili beklentilerinin ötesine geçerek sürekliliğin sağlanması,

 • faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında birlikte çalıştığımız gerçek ve tüzel kişilerin bilgi güvenliği seviyesini yükseltme yönünde katkıda bulunulması ve

 • faaliyetlerin kolaylaştırılabilmesi için ilgili yasal olanaklardan yararlanılması amaçlanmıştır.