Kurumsal Yönetim
Komitelerin Çalışma Esasları ve Üyeler

 

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

İnceleİncele 

Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları

İnceleİncele 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

İnceleİncele 

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları

İnceleİncele 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

İnceleİncele 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları

İnceleİncele