Araştırma Geliştirme
Araştırma Geliştirme

Alarko Carrier Gebze kompleksinde, Carrier’ın bağlı bulunduğu üst grup UTC’nin tüm bölgelerinde uygulanan ACE (Achieving Competitive Excellence – Mükemmel Rekabet Gücüne Ulaşmak) projesi uygulanıyor. Üretim Tesislerinde üretilen ürünleri sürekli geliştirmek amacıyla, Test ve Ar-Ge Merkezinde Üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca Carrier’dan yapılan teknoloji transferleri ile de ürünlerde önemli geliştirmeler yapılıyor.

Alarko Carrier’ın 12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yaptığı Ar-Ge Merkezi başvurusu, bu Kanunun 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde oluşturulan “Değerlendirme ve Denetim Komisyonu” tarafından incelenmiş ve komisyonun 27.04.2012 tarihli toplantısında kabul edilerek Alarko Carrier'a “Ar-Ge Merkezi Belgesi” verilmesi uygun bulunmuştur.