Ticaret Sicil ve Ana Sözleşme
Ticaret Sicil ve Ana Sözleşme

 

Ticaret Sicili Belgeleri

Bağlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğu

İstanbul

Ticaret Sicil No

85696

 
 

Değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali
 

Ana Sözleşme İncele
04.11.2014 Tarihli Esas Sözleşme Tadil Metni İncele
29.03.2013 Tarihli Esas Sözleşme Tadil Metni İncele
03.12.2012 Tarihli Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni İncele
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji ve Esas Sözleşme Metni İncele
08.05.2012 Tarihli Esas Sözleşme Tadil Metni İncele
Esas sözleşme Değişikliği Hakkında Yönetim Kurulu Kararı İncele
Ticaret Sicil Gazeteleri Tarih ve Sayıları ve Ana Sözleşme İncele
31.03.2011 Tarihli Esas Sözleşme Tadil Metni İncele