Basından Haberler
Otellerin İklimlendirme Maliyetini Düşürüyor


Alarko Carrier, zengin ürün yelpazesiyle, turizm sektörünün önemli kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Alarko Carrier, zengin ürün yelpazesiyle, turizm sektörünün önemli kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Split klimadan kazanlara, ısı pompasından sıcak su sirkülasyon pompasına, fancoil cihazından soğutma kulesine kadar yeni nesil cihazlar sunan Alarko Carrier, otellerin yenileme projelerinde tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Ticari Klimalar Ürün Müdürü Volkan Arslan, “Turizm sektörünün beklentileri; işletilmesi kolay ve enerji verimliliği yüksek cihazlara sahip olmak, yedek parçaları kolayca temin etmek, servis hizmetlerinin gecikmeksizin verilebilmesi ve ürün fiyatlarının uygunluğu seklinde özetlenebilir. Bu beklentileri karşılayan firmaların ise sektörde güven oluşturmuş olmasına dikkat edilir. Turizm sektörüne verimliliği yüksek iklimlendirme cihazlarımızın pazarlama ve satışının yanı sıra. şirket bünyesinde enerji verimliliği danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Böylece, yenilenmesi gelen birçok projede binanın enerji etütlerini, son kullanıcıya yatırımın geri ödeme sürecini ve sistemin ömür boyu maliyet analizlerini yapıyoruz.” dedi.

Turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin 3 ana başlıkta toplandığını belirten Arslan; “Bunlardan ilki, yeni turizm yatırımlarına pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek. Ardından, mevcut yatırımların yenilenmesi sürecinde iklimlendirme sistemi yenileme çalışmalarını desteklemek ve güncel ihtiyaçlara uygun cihazların satış sürecini yürütmek geliyor. Üçüncü hizmet alanımızı ise mevcut tesislerin bakım onarımını ve servis hizmetleri sağlamak oluşturuyor. Şirketlerle yaptığımız bakım anlaşmaları sayesinde, tesislerin, sektörümüzün ürünlerinden doğabilecek risklerini en aza indirmeyi hedefliyoruz.” diye sürdürüyor.

Turizm sektörü, son dönemlerde; özellikle DX bataryalı klima santralıyla çalışan VRF cihazları, EC fanlı fancoil, invertörlü kompresörlü soğutma grupları, hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacını karşılayabilen ve çok büyük kapasitelere çıkabilen ısı pompası cihazları, yüksek kaskad kapasitesine sahip duvar ve yer tipi yoğuşmalı kazanlar, sıcak su boylerleri ve güneş enerjisinden sıcak su elde eden güneş kolektör sistemleri talep ediyor.

Alarko Carrier Ticari Klimalar Ürün Müdürü Volkan Arslan

“Turizm sektörünün beklentileri; işletilmesi kolay ve enerji verimliliği yüksek cihazlara sahip olmak, yedek parçaları kolayca temin etmek, servis hizmetlerinin gecikmeksizin verilebilmesi ve ürün fiyatlarının uygunluğu seklinde özetlenebilir. Birçok projede binanın enerji etütlerini, son kullanıcıya yatırımın geri ödeme sürecini ve sistemin ömür boyu maliyet analizlerini yapıyoruz.”

Best Dergisi - 01.04.2018