Basından Haberler
ERP Yönetmeliği Yürürlüğe Girerken, Firmalarda Son Durum ve Görüşler Neler?


AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanmaya konulan ERP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’nin ülkemizde de yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken ertelenen; “hermetik kombi ithalat ve üretimi yasağını içeren düzenleme” 21 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak.

Yönetmelik gereği, 400 kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel kombi ve kazanların üretim ve ithalatı bu tarihten itibaren yasaklanacak, yönetmelikte adı gecen 0 - 70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma cihazlarının enerji verimliliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx emisyonunun 56 mg/kWh’nın altında olması zorunlu hale gelecek.

Bu düzenleme konvansiyonel ürünlerin artık ülkemizde üretim ve satışının olmayacağı anlamına geliyor. Bu cihazların yerine, verimleri daha yüksek, atık gaz NOx oranları daha düşük olan, piyasada yoğuşmalı kombi olarak bilinen kombiler üretilip, satılacak. Ancak bu yasak mevcut hâlihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacak.

Mevcut kullanılan kombiler kullanılmaya devam edecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise kombisini yoğuşmalı cihazlar ile değiştirmek zorunda olacak. Sektörün gündem maddelerinin başında gelen bu konu ile ilgili olarak, sektörün önemli firmalarının bazılarından görüşlerini aldık ve yeni yönetmeliğin getireceği koşullara ne kadar hazır olduklarını sorduk.

ALARKO CARRIER FABRİKALARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT ÇOPUR

ERP yönetmeliğinin, “Eko Tasarım Yönetmeliği” ve “Enerji Etiketleme Yönetmeliği” şeklinde iki ana başlık altında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Eko tasarım yönetmeliği kapsam olarak 400 kW kapasiteye kadar tüm kazan ve kombiler için, gaz ve sıvı yakıtlı dahil, yeni bir hesaplama yöntemi olan “mevsimsel verimliliğe” göre hesaplanmasını zorunlu kılarak yönetmelik şartlarının sağlanmasını isterken, aynı zamanda elektrikli su ısıtıcıları, ısı pompaları, kojeneratif cihazlar ve paket sistemleri de kapsamaktadır.

Aynı zamanda, 70 kW altındaki kazanlarda ve kombilerde enerji verimliliği etiketlendirme zorunluluğunu da getiriyor. Yönetmelik, 21.04.2018 tarihinde ülkemizde de yayınlanacak, fakat yürürlüğe giriş tarihi yılsonunu bulabilir.

Ayrıca verim hesaplama konusu da değişmiştir. 70 kW’dan küçük kapasiteler için sezonsal ısıtma verimi ve 70-400 kW kapasite aralığında da %100 ve %30 kapasitelerde ısıtma verimi hesaplanmaktadır. Tabii Avrupa’da yürürlüğe giren bu direktifin, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında ülkemizde de belli zaman farkıyla da olsa yürürlüğe girmesi kaçınılmazdı.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, mevsimsel verimlilik değeri %86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar artık ülkemizde satılamayacaktır. Tüm satışlar yoğusmalı olarak isimlendirilen kombi sınıfına kayacaktır. Yoğusmalı kazan ve kombilerin ya da rekuperatör ilaveli konvansiyonel kazanların ve kombilerin satışı mümkün olabilecek. Fakat AB’nin Eylül 2018’de yürürlüğe sokacağı Lot 1’de, aynı kapasite altındaki kazan ve kombilerin yanma sonucu atmosfere düşük NOx (azot oksit) yaymalarını gerektiren bir ek madde söz konusu. Özetle bu durum, dış atmosfere artık daha az zararlı emisyon salınacağı anlamına geliyor.

Bu madde, 3 esanjörlü yarı yoğusmalı kombilerin de artık satılamayacağı, sadece premiks yani hava ile gazın yanma öncesinde ideal oranda karışmasını sağlayan tam yoğusmalı kombi ve yoğusmalı kazanların satılabileceği anlamına geliyor.

Ülkemizde de bu yönetmelik eki AB ile aynı tarihte yayınlanıp yürürlüğe girecek. 70kW kapasitesinden daha düşük olan cihazlara enerji etiketi yapıştırması gerekli hale gelecek, bu etikette üretici ismi veya markası, cihaz ismi, kapasitesi, mevsimsel verimlilik sınıfı, kullanım suyu yük profili ve verimlilik sınıfı, ses gücü seviyesi bilgilerinin yer alması istenecektir. Bu şekilde son kullanıcı bu etiketleme ile daha doğru kıyaslamalar yapabilecek ve daha uygun cihazı satın alabilecektir. Ayrıca su anda sadece satın alma maliyetlerini dikkate alan son kullanıcılar, satın alma maliyetleri kadar verimlilik ve satın alma sonrasında katlanılan işletme masraflarını da değerlendirebilir hale gelecektir. Tüketici, katlanılan fiyat ve elde edilen verim konusunda daha doğru mukayeseler yapabilecektir.

Yönetmeliğin Avrupa’da yayınlanmasından sonra eninde sonunda ülkemizde de yayınlanacağını bildiğimiz için ürün gamımıza yönetmeliğin gereklerini içinde barındıran yeni ürünleri katmak için Ar-Ge çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar sonrasında yönetmeliğe uygun yeni Kombilerimiz piyasaya sürüldü. Su anda 2 ayrı tip ve toplamda 8 kapasite olarak ürettiğimiz kombilerimiz hem Eko Tasarım yönetmeliğine hem de Enerji Etiketleme Yönetmeliğine uygundur. Bu kombilerimiz de sadece yönetmelik henüz devreye girmediği için yönetmeliğe uygun etiketleme yapmamaktayız. Yönetmelik devreye girer girmez gerekli etiketlemeler yapılacaktır. 70 kW’dan daha büyük kapasiteli duvar tipi kazanlarımız ise yönetmeliğe uygun olarak tasarlanmışlardır.[...]

Doğalgaz Dergisi - 01.11.2017