Basından Haberler
Alarko Carrier’den Yılda 809.626 kwh Enerji Tüketimi


Isıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma konularında 1954 yılından beri üretim yapan Alarko Carrier, üretimdeki kalitesinin yanı sıra enerji tasarrufundaki başarıyla da adından söz ettiriyor. 2016 yılında 809.626 kwh enerji tüketimi gerçekleştiren fabrika, enerji tasarrufundaki başarısını altyapısına borçlu olduğunu söylüyor. Kapsamlı otomasyonu, iyi takip edilen enerji izleme sistemi ve uzman bir firmadan alınan danışmanlık hizmeti Alarko Carrier’in başarısının sırrıdan sadece birkaçı…

“Enerji Tasarrufundaki Başarımızı Altyapımıza Borçluyuz”

Isıtma, soğutma, havalandırma sektörünün lider firmalarından biri olan Alarko Carrier, enerji tasarrufundaki başarısını altyapıya, otomasyona, işletme ekibine ve danışmanlık firmasından aldığı desteğe bağlıyor. Fabrika aynı zamanda enerji izleme sisteminin iyi takip edilmesinin de bu durumda etkili olduğunu vurguluyor.

Ana faaliyet alanını ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma konuları olarak belirleyen Alarko Carrier, enerji tasarrufu konusunda önemli çalışmalara imza atarak bu konudaki duyarlılığını göstermeye devam ediyor. Fabrikanın enerji tasarrufuna yönelik projelerini konuşmak amacıyla bir araya geldiğimiz Alarko Carrier Fabrikalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur, bu alandaki başarılarını şu sözlerle değerlendiriyor. “Alarko olarak elektrik tasarrufundaki başarımızı iyi bir altyapı, kapsamlı otomasyona, iyi bir işletme ekibi ve uzman bir firmadan danışmanlık ve desteğe, tasarruf kararlarının uygulanmasına önem verilmesine ve elektrik giderlerinin iyi takip edilmesi (enerji izleme sistemi) günlük, aylık sayaç takibine borçluyuz.”

Üretim sisteminizdeki yapılanmadan ve buralarda gerçekleşen üretimlerden kısaca bahsedebilir misiniz?

Ana faaliyet alanını ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma konuları olarak belirleyen şirketimiz, bu ürünlerin üretimini yaparak, satış ve satış sonrası hizmetlerini sunuyor. Sektöründe dünyanın önde gelen şirketi Carrier ile ortaklığın doğal bir sonucu olarak, şirketimiz Carrier teknolojisi ve markasıyla üretilen klima santralları ve çatı tipi klimaların iç ve dış pazarda satışını yapıyor. Üretim portföyümüzde; sirkülasyon pompası, hidrofor, dalgıç pompa, kombi, duvar tipi yoğuşmalı kazan, brülör, panel radyatör, klima santralı ve çatı tipi paket klimalar bulunuyor. Bu ürünlerden sadece panel radyatör İstanbul Dudullu’da bulunan fabrikada, diğerleri ise Gebze’de bulunan tesisimizde üretiliyor. Gebze’de 20.000 m²’si fabrika olmak üzere, 60.000 m² alana kurulu yerleşkede, ofisler, test ve araştırma geliştirme binası, sosyal ve eğitim tesisleri bulunuyor.

Tesislerinizdeki üretim süreçlerini A’dan Z’ye anlatır mısınız?

Satış ve ihracat departmanlarından gelen müşteri istekleri üretim planlama bölümüne iletilir. Planlama, üretim için gereken ham malzeme, yarı mamul veya komponentleri satınalma bölümüne iletir ve bu eksik malzemeler için satınalma siparişi açar. Tedarik edilen malzeme veya komponentler giriş kalite kontrol tarafından kontrol edilir ve üretim planına göre ya ambara ya da montajı yapılmak üzere montaj hatlarına gönderilir. Montajı bitmiş ürünler mamul kalite kontrolcüler tarafından müşteriye gitmeden önce %100 kontrol edilir. Onaylanan ürünlerin ya son kullanıcıya ya da bayilere sevk edilmek üzere lojistik merkezine sevkiyatı gerçekleştirilir.

Ham maddeler nereden temin ediliyor?

Standartlara ve fabrika şartnamelerine uygun şekildeki ham maddeler, üretilecek ürün özelliklerine göre ve maliyet çalışması yapıldıktan sonra gerek yurtdışı gerekse yurtiçi ham madde üreticilerinden temin ediliyor. Ham madde çeşitliliği plaka saclarda; paslanmaz çelik, galvaniz ve DKP şeklinde olup, rulo saclarda alüminyum kaplı folyo, ön boyalı, galvaniz kaplı saclar ve bakır borulardan oluşuyor.

Yeni üretim hattı ya da tesis yatırım kararı nasıl veriliyor? Yeni dönemde planlanan bir yatırım kararı var mı?

Carrier tarafından “Ürün Geliştirme Prosedürü” olarak tasarlanan ve bizim de kullandığımız Pasaport Sistemiyle, projelerimizi çeşitli fazlara bölerek adım adım takip ediyor, faz geçişlerinde proje ekibiyle kapsam ve içeriği denetleyerek, belirli bir formatta Değerlendirme Kurulu’na sunuyoruz. Kurul, projeyi devam ettirme ya da durdurma kararı alabiliyor. Dolayısıyla projelerin, teknik yönden ve uygulanabilirlik açısından geliştirilmesi garanti altına alınıyor. Yapılacak olan sabit kıymet yatırımları, projenin gelişimine göre ya ilgili yıl içinde planlanmış olan yatırım kalemleri kapsamında ya da gelecek yılın bütçesine ilave edilerek yapılıyor. Alarko Carrier, her yıl fabrika cirosunun yaklaşık yüzde 2.5-2.8 kadarıyla yatırım yapıyor.

Tesisin aylık enerji tüketim miktarları hakkında bilgi verebilir misiniz? Enerji ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Bu noktada ne tür bir enerji yönetim sistemi uygulanıyor?

Enerji ihtiyacı için 1.600 kVA ve 1.250 kVA’lık 2 Trafo, 1.250 kVA ve 250 kVA’lık jeneratör kullanılıyor.

Genel Hatlarıyla Sistemler

• Üretim Binası: 11 adet Karışım Havalı Klima Santralı, 4 adet Isı Geri Kazanımlı Klima Santralı , 411 adet Gaz Deşarjlı Lamba (Üretim Alanı), Büro Aydınlatmaları

• Yönetim Binası: 1 adet Karışım Havalı, Inverterli Klima Santralı, 4 adet Taze Hava Klima Santralı Tavan tipi 2 borulu FanCoiller Otomasyondan Kontrol Edilebilen Aydınlatma Sistemi Ar-Ge Sosyal Bina 4 adet Karışım Havalı Klima Santralı

Soğutma Sistemi: 2 adet Su soğutmalı Soğutma Grubu, Soğutma Kulesi, Sirkülasyon Pompaları

Isıtma Sistemi: 2 adet Kazan, Sirkülasyon Pompaları, Şönt Pompalar

Kompresörler: 7 BAR, 14 BAR, 30 BAR (Sadece Batarya Testi için)

Teknolojik Sistemler: 2.003 noktalı Bina Otomasyon Sistemi, Enerji izleme Sistemi

Enerji verimliliğini sağlamak üzere tesislerinizde hangi sistemler kullanılıyor. Bu noktada ne tür stratejiniz veya politikanız var?

“Enerji, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Politikamız”da bahsedildiği gibi, Alarko ve Carrier’ın sosyal politika, çevre ve iş sağlığı güvenliği geleneklerine ve ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve SA 8000 Standartlarına bağlı olarak, Türk iş Mevzuatı, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Enerji ile ilgili yasalardaki gereklilikleri yerine getiriyoruz.

Enerji tasarrufu ve tüketimi ile ilgili örnek olarak gösterebileceğiniz bir projeniz var mı? Detaylarından bahsedebilir misiniz?

Alarko elektrik tasarrufundaki başarımızı; iyi bir altyapı, kapsamlı otomasyona, iyi bir işletme ekibi ve uzman bir firmadan danışmanlık ve desteğe, tasarruf kararlarının uygulanmasına önem verilmesine ve elektrik giderlerinin iyi takip edilmesi (enerji izleme sistemi) günlük, aylık sayaç takibine borçluyuz.

Örnekler:

Klima santralları için ısıtma, soğutma ve geçiş olmak üzere 3 mod yazıldı. Sezonu olmayan dönemde ısıtma veya soğutma vanasının boş yere açılması önlendi. Klima santrali, ayar değerini tutturmak için serpantin vanasını açıyor. Vana belli bir açıklığa gelince ilgili bölgenin pompasını/pom palarını çalıştırıyor (3 yollu vanayı kontrol ediyor). Kazanlar dış hava sıcaklığına bağlı olarak belli sıcaklıktaki suyu üretiyor. Eğer uç noktalarda ihtiyaç yoksa kazanın kapanmasına kadar sistem kendini otomatik kontrol ediyor (Donmaya karşı tüm tedbirler alınmıştır). Benzer şekilde soğutma sisteminde de önlemler alındı.

• “Frekans İnvertörü” ile Hava Kalitesi ve Set Değerine Bağlı Fan Kontrolü Uygulaması: Ortam sıcaklığı set değerine ulaştığı zaman, klima santralları iklimlendirme modundan havalandırma moduna geçiyor. Frekans invertörü ayar değeri yakalandığı zaman, vananın konumuna bağlı olarak, fanın devrinin %75 - %100 arasında değişimi sağlanıyor. (max. %25 azalma).

• Fabrika ve İdari Binada Lavabolarda Hareket Sensörü Uygulaması: Lavabolarda, sürekli açık kalan lambalara harekete duyarlı sensörler takılarak, kullanılmadığı zamanlardaki enerji tüketiminin önüne geçildi,

• Fabrika Aydınlatmasının Açılma ve Kapanmasının Bina Otomasyonuna Dahil Edilmesi: Manuel olarak açılma zamanıyla otomasyonla açılma zamanı arasında yaklaşık 1,5 saatlik bir fark bulunuyor. (Sabahları 50 dakika geç açılıp, akşamları 30 dakika geç kapanıyor).

• Fabrika ve idari Binada Lavabolarda Hareket Sensörü Uygulaması: Lavabolarda, sürekli açık kaian lambalara harekete duyarlı sensörier takılarak, kullanılmadığı zamanlardaki enerji tüketiminin önüne geçildi.

• Toplantı Salonu Boş-Dolu Sürekli kullanımı olmayan toplantı odası için sadece bu odayı besleyen klima santralı çalıştırılıyor. Duvar tipi timer kullanılarak oda terkedildiğinde klimanın kapanması sağlanıyor, böylece cihazın boşa çalışması önleniyor. Ayrıca, üretim sahalarında, ofislerde enerji kullanımını azaltabileceğimiz alanlar belirleyerek, bu alanlarla ilgili birçok proje yürüttük. Bu projelerin yanı sıra, enerji ekibimiz sürekli saha kontrolleri yaparak, kullanımın azaltılması için periyodik ölçümler yapıyor, yıllık planlar dahilinde faaliyetler yürütüyor.

Bu ölçüm ve kontrolleri kısaca özetleyecek olursak;

1- Basınçlı hava tesisatlarında kaçakların periyodik olarak kontrol edilmesi

2- Kazanlarda yanma verimliliğinin periyodik olarak ölçülmesi

3- Isı kayıplarına neden olabilecek nokta ve yüzeylerde (kapılar, pencereler, çatı, boru, armatür) izolasyonların, ısı kaçaklarının kontrolü

4- Aydınlanma ölçümlerinin periyodik olarak yapılması, buna bağlı olarak İSG kurallarına uygun verimli aydınlanmanın sağlanması

5- Uygun kompanzasyonun sürekliliği ve kontrolü

Alarko Carrier’in Sektöre ve Türkiye’ye kazandırdığı ilkler

• 1990; ilk doğal gazlı yer tipi kombi tasarımı ve üretimi

• 1991; Duvar tipi kombi tasarımı ve üretimi

• 1974; İlk yerli dalgıç ve sirkülasyon pompası üretimi

• 2005; SA 8000 alan iklimlendirme sektöründeki ilk şirket

• 2011; Enerji Yönetim Standardı belgesi (ISO 50001) alan ilk Türk şirketi

• 2016; Seradens Süper Plus Çift Yoğuşmalı kombiyle Türkiye’de ilk defa hem ısıtma hem kullanma suyunda yoğuşma teknolojisi ile %100’ün üzerinde verim

• 2015 ve 2016; Alarko Carrier. “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında iki kez sektörünün en itibarlı markası seçildi.

ST Elektirik Enerji - 18.04.2017