Basından Haberler
Alarko Carrier ACademi, Şirket İçi Eğitimlerini Sürdürdü


Alarko Carrier’ın, şirket çalışanları ve iş ortaklarının mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ACademi eğitim platformunda, 2016 yılı boyunca yüzlerce katılımcıya farklı içeriklerde eğitim verildi. Yıl boyunca yapılan eğitimlerde; Ürün Satış (greenbox teknolojisi ile hazırlanmış video eğitimleri), ACE Sertifikasyon, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Basınçlı Gaz Tüpleri, Hava Koşullandırma Mühendislik Eğitimleri gibi konular ele alındı.

Alarko Carrier ACademi’de eğitimler; internet ortamında görsel, canlandırma, film ve sesli anlatımla desteklenen kolay anlaşılır dokümanlarla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, kendi belirledikleri zamanlarda ve istedikleri yerde eğitim alabiliyor, sınavlar da internet üzerinden yapılıyor. ACademi, eğitim danışmanları ve internet üzerinden sağladığı tartışma ortamlarıyla, öğrencilere her aşamada destek veriyor. Alarko Carrier, e-öğretim sistemiyle elemanlarının sürekli eğitilmesi ve yetkinleştirilmesinde yeni olanaklar sunarak, kaliteli hizmetin sürekliliğini sağlıyor.

Tesisat Dergisi - 21.02.2017