Basından Haberler
Alarko Carrier ACademi Okul Oldu


Alarko Carrier’ın, şirket çalışanları ve iş ortaklarının mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ACademi eğitim platformunda, 2016 yılı boyunca yüzlerce katılımcıya farklı içeriklerde eğitim verildi.

Yıl boyunca yapılan eğitimlerde; Ürün Satış (greenbox teknolojisi ile 3 hazırlanmış video eğitimleri), ACE Sertifikasyon, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Basınçlı Gaz Tüpleri, Hava Koşullandırma Mühendislik Eğitimleri i gibi konular ele alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, Alarko’nun 60 yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörde okul olarak nitelendirildiğini belirterek şunları söyledi: “Şirketimizin ve iş ortaklarımızın çalışanlarını mesleki, kişisel ve kurumsal konularda sürekli eğitmek amacıyla, Mayıs 2009’da ACademi’yi hayata geçirdik. ACademi’de ısıtma, hava koşullandırma ve su basınçlandırma alanlarında çalışan servis teknisyenlerinden satış ve proje mühendislerine kadar tüm teknik elemanların internet üzerinden erişebileceği iklimlendirme kursları düzenliyoruz. Kurslar, temel, geliştirme ve ileri derecelerde sunduğumuz dersler ve sertifika programlarıyla, yardımcı ve kişisel eğitim konularını kapsayan zengin bir içeriğe sahip.”

Yurt Gazetesi - 11.01.2017