Çalışma Politikası
Çalışma Politikası

Dudullu’da kurulu panel radyatör üretimi yapan fabrikamız ve Gebze’de kurulu ısıtma, pompa, klima ürünleri üreten tesislerimizde; Alarko ve Carrier’ın sosyal politika, çevre, sağlık ve iş güvenliği geleneklerine, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve SA 8000 Standartlarına bağlı olarak,

  • İşyerini tehlikelerden uzak, ürün ve hizmetleri güvenli, çalışanları kaza ve risklere karşı korunmuş hale getirmek,

  • Ekranlı araçlarla çalışma, ergonomik olmayan çalışmalar vb. meslek hastalıklarını önlemek,

  • İşe almada, ücrette, işten çıkarmada her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, çocuk işçi çalıştırmamak, tüm personelin örgütlenme hakkına saygı göstermek,

  • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmak, kullanımın azaltılmasını temin etmek,

  • Enerji kullanımını, her durum ve proses için izleyerek, kullanımı azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,

  • Çalışan memnuniyetini artırmak ve kaydedilmiş performanslarda sürekli gelişmeyi gerçekleştirerek,


Türk İş Mevzuatı, çevre, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yasalardaki gereklilikleri sağlamaktır.